Blanche - Neige

ZHANG Xin, CHENG Wenhui / DUAN Nina, HU Yue / WANG Zeinan, Li Yang / ZHAO Denghui, TONG Ziyang / HUANG Yanming / HOU Yongsheng / WANG Meng / LI Zhijia / ZHA Lulu / XU Da / HAO Xiaohui

Le Nozze di Figaro

Norma Nahoun, Maria Miro, David Lagares, Yoann Dubruque, Albane Carrère, Jeanne-Marie Lévy, Eric Vignau, Yuri Kissin, Sara Gouzy

RE : Les Monstres

Dominique Pinon comédien, Pierre-Alexandre Dubois & Gaëlle Méchaly chant, Quatuor Opus-333 saxhorn (Vianney Desplantes, Corentin Morvan, Jean Daufresne, Patrick Wibart), Jeanne Larrouturou & Rémi Durupt percussion

Die Weisse Rose

Elizabeth Bailey, Armando Noguera / Raphaël Favre / Laurent Alvaro