Das Kalte Herz

Simu Ho / Lukas Hartmann / Christine Wyss
Davide Fior / Susanne Rydén / René Perler / Anett Rest / Anne Schmid, Rudolf Ruch / Singschule Köniz

L'armoire à Gaudace

Jocelyne + Florian Crausaz, Jean Steinauer
Les Enchanteurs

Blanche - Neige

CAI Dongzhen / CAI Jiahan
ZHANG Xin, CHENG Wenhui / DUAN Nina, HU Yue / WANG Zeinan, Li Yang / ZHAO Denghui, TONG Ziyang / HUANG Yanming / HOU Yongsheng / WANG Meng / LI Zhijia / ZHA Lulu / XU Da / HAO Xiaohui

13 Sternbilder aus dem Wallis

Meier, Rütti, Villard / Werner, Anthmatten, Albeda
Stephan Imboden / Ewa Leszczynska / Zbigniew Malak / Sylviane Marty